Kreditbedömning

I åtskilliga länder är uppgifter om myndigheters ingripande mot privatpersoner sekretessbelagda.

Kreditbedömningar

Vill man ta ett lån kommer man få genomgå en kreditbedömning med största sannolikhet. Detta är en analys där borgenären undersöker om du som gäldenär kan betala kostnaden för det lån du är intresserad av att ta.

Ansöker man om ett lån kommer det lånet sedan med ytterligare kostnader som räntor och fasta amorteringar. Den som lånar ut pengarna, borgenären, vill ju ha tillbaka lånet inom en viss tid.
Som potentiell låntagare undersöks din betalningsförmåga via en kreditbedömning. Tecknar du ett lån med en traditionell bank går man ofta igenom din nuvarande ekonomi. Det vill säga du kan få besvara frågor om hur mycket du tjänar, vilka typer av utgifter du har varje månad och vilket belopp de uppgår till, om du har några andra lån samt vilka resurser och tillgångar du har utöver din månadsinkomst.
En kreditupplysning görs i nästan alla fall av utlåning. Då beställer borgenären en upplysning från ett upplysningsföretag rörande dig som ger dem en sammanställning över din ekonomi.
Taxerad årsinkomst, eventuella skulder och betalningsanmärkningar framgår av kreditupplysningen.
Görs en sådan upplysning på dig får du per automatik en kopia och du ser vem som beställt den.