kreditbedömning

Kreditbedömning: En viktig process för låntagare och långivare

Vill man ta ett lån kommer man få genomgå en kreditbedömning med största sannolikhet. Det är en bedömning där borgenären undersöker om du som gäldenär kan betala kostnaden för det lån du är intresserad av att ta och ger dig som låntagare ett kreditbetyg som sedan bestämmer villkoren för lånet.

En kreditbedömning innehåller uppgifter om din ekonomi, såsom inkomstuppgifter, skulder, tillgångar, utgifter, betalningsanmärkningar och om du är borgenär  för någon. Den kan även innehålla uppgifter om civilstatus, anställningsförhållanden, familjesituation och hur många som bor i ditt hushåll.

Det är alltså denna information som långivaren använder som underlag innan de beviljar dig ett kreditkort, kreditlån eller kreditkonto.

När du ansöker om en kredit eller ett lån är en av de första sakerna som långivaren kommer att göra att utföra en kreditbedömning. En kreditbedömning är en process som långivaren använder för att bedöma din kreditvärdighet och förmåga att betala tillbaka lånet. I den här artikeln ska vi titta närmare på vad en kreditbedömning är, hur den fungerar och vilka faktorer som påverkar bedömningen.

Vad är en kreditbedömning?

En kreditbedömning är en process som långivare använder för att bedöma din kreditvärdighet och förmåga att betala tillbaka lånet. Detta inkluderar att bedöma dina tidigare kreditbetalningar, din nuvarande skuldsättning, din inkomst och din betalningshistorik. Kreditbedömningen är en viktig process för långivare eftersom den hjälper dem att avgöra om de ska godkänna ditt lån och vilken ränta och lånevillkor de ska erbjuda.

Hur fungerar en kreditbedömning?

En kreditbedömning involverar vanligtvis att samla in information om dina tidigare kreditbetalningar, din nuvarande skuldsättning, din inkomst och din betalningshistorik. Denna information används för att beräkna din kreditvärdighet, vilket är en viktig faktor som långivaren tar hänsyn till när de beslutar om de ska godkänna ditt lån.

Det finns ett antal faktorer som påverkar din kreditvärdighet, inklusive din betalningshistorik, din skuldsättning, din inkomst, din ålder och din sysselsättning. En bra betalningshistorik, en låg skuldsättning, en hög inkomst och en stabil sysselsättning är alla faktorer som kan bidra till att öka din kreditvärdighet.

Faktorer som påverkar en kreditbedömning

När långivaren utför en kreditbedömning tar de hänsyn till en mängd olika faktorer. Nedan följer en kort översikt över några av de viktigaste faktorerna som påverkar en kreditbedömning:

  • Betalningshistorik: Din betalningshistorik är en av de viktigaste faktorerna som påverkar din kreditvärdighet. Om du har missat betalningar eller har skulder som gått till inkasso kan detta påverka din kreditvärdighet negativt.
  • Skuldsättning: Din skuldsättning är en annan viktig faktor som påverkar din kreditvärdighet. Om du har höga skulder kan det indikera att du har svårt att betala tillbaka lån och kan därmed påverka din kreditvärdighet negativt.
  • Inkomst: Din inkomst är en annan viktig faktor som påverkar din kreditvärdighet. Om du har en hög inkomst kan det öka din kreditvärdighet eftersom det indikerar att du har möjlighet att betala tillbaka lånet.
  • Ålder: Din ålder kan också påverka din kreditvärdighet. Yngre personer kan ha svårare att få godkänt för ett lån eftersom de ofta inte har en etablerad kredit historia.
  • Sysselsättning: Din sysselsättning är också en faktor som påverkar din kreditvärdighet. Om du har en stabil sysselsättning ökar det din kreditvärdighet eftersom det indikerar att du har en regelbunden inkomst och en högre förmåga att betala tillbaka lånet.

Inkomst samt tidigare lån

När långivaren gör en kreditprövning väger dina skulder minst lika tungt som din inkomst. När långivaren gör en kreditprövning väger de in alla dina skulder i sin bedömning, inklusive skulder hos kronofogden. Om du har skulder hos kronofogden kan det emellertid bli mycket svårt för dig att bli beviljad.

Långivaren tittar även på dina andra utgifter, till exempel om du har utgifter för ett bolån, vilket också kan påverka kreditprövningen.

Ansöker man om ett lån kommer det lånet sedan med ytterligare kostnader som räntor och fasta amorteringar. Den som lånar ut pengarna, borgenären, vill ju ha tillbaka lånet inom en viss tid. Som potentiell låntagare undersöks din betalningsförmåga via en kreditbedömning.

Tecknar du ett lån med en traditionell bank går man ofta igenom din nuvarande ekonomi. Det vill säga du kan få besvara frågor om hur mycket du tjänar, vilka typer av utgifter du har varje månad och vilket belopp de uppgår till, om du har några andra lån samt vilka resurser och tillgångar du har utöver din månadsinkomst.

Kreditupplysning

En kreditupplysning görs i nästan alla fall av utlåning. Då beställer borgenären en upplysning från ett upplysningsföretag rörande dig som ger dem en sammanställning över din ekonomi. Taxerad årsinkomst, eventuella skulder och betalningsanmärkningar framgår av kreditupplysningen.

Sammanfattningsvis är en kreditbedömning en viktig process för både låntagare och långivare. För låntagaren är det viktigt att ha en bra kreditvärdighet för att kunna få godkänt för lån och få en bra ränta och lånevillkor. För långivaren är det viktigt att bedöma kreditvärdigheten för att minimera risken för att låntagaren inte betalar tillbaka lånet.

Det är viktigt att vara medveten om de faktorer som påverkar din kreditvärdighet och arbeta aktivt för att förbättra din betalningshistorik, minska din skuldsättning och ha en stabil inkomst och sysselsättning för att öka dina chanser att få godkänt för lån och få en bra ränta och lånevillkor.