Kreditkort

Ett kreditkort är en variant av kontokort.

KreditBanken reder ut begreppen om kontokort

Namnet kommer från det faktum att kortet är förenat med en kredit hos den kortutgivande banken, vilken kan betalas av antingen i sin helhet, eller i poster – rater. Precis som med övriga kontokort betalar kortföretaget handlaren och fakturerar i sin tur kortinnehavaren.

Kortköp med kreditkort

Kortköp är ett köp som görs antingen i butik eller på Internet då kunden istället för pengar som betalningsmedel använder ett kontokort. Normalt kontrolleras kortet via datakommunikation med banken (s.k auktorisation). Om banken ger klartecken och säljföretaget gör de kontroller som den inlösenbanken kräver, är säljföretaget garantarad att få betalt. Reglerna för kontroller varierar mellan hur säljföretaget tar emot kort, till exempel om det sker vid en bemannad kassa, i en bensinpump, en parkeringsautomat eller en självutcheckning i butik. För att slutföra köpet, måste kortinnehavaren godkänna att kontot debiteras. Detta gör kunden genom att antingen slå in sin PIN-kod (PIN-köp) eller, om kortutgivaren tillåter det, skriva under ett kvitto (signaturköp). Vid signaturköp, har de svenska bankerna kommit överens om att om kortet är utgivet av en svensk bank, måste kunden visa upp en legitimationshandling om köpet överstiger 200 kronor. För kort utgivna av utländska kortutgivare ställs inte motsvarande krav, även om många säljföretag har samma rutin för dessa.