Betalningsföreläggande

Jag har fått ett betalningsföreläggande! Får jag då också en betalningsanmärkning?

BF = Betalningsföreläggande

Om du är skyldig någon pengar och inte betalar tillbaka dessa, kan fordringsägaren (den som har ett krav på betalning) ansöka hos Kronofogden om betalningsföreläggande. Fordringsägaren riktar genom Kronofogden ett krav på dig att betala din skuld.
Ansökan registreras och skickas med brev till dig. I ansökan ser du vem som anser sig ha ett krav mot dig och hur stor skulden är. Du får viss tid på dig att protestera mot kravet. Är kravet riktigt och du inte gör några invändningar utfärdar Kronofogden ett utslag. Uppgifter om detta registreras hos kreditupplysningsföretag och leder vanligen till en betalningsanmärkning.

Betalningsföreläggande mot juridisk person

När ett betalningsföreläggande registreras mot en juridisk person hämtas uppgiften vanligen av kreditupplysningsföretagen redan vid ansökan.
Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar.
Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika håll och sedan använder vid kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från myndigheter, till exempel Kronofogden.