Lån trots betalningsanmärkning?

Med betalningsanmärkningar blir det genast svårigheter att få lån hos de traditionella bankerna! KreditBanken rekommenderar att du kontaktar någon av nedanstående kreditgivare som har specialiserat sig på att erbjuda lån till dig med betalningsanmärkning eller som av andra skäl har svårt att få ett lån. Det finns kreditgivare som erbjuder lån även om du har en betalningsanmärkning.
De har insett att bara för att man har en betalningsanmärkning är man inte helt obenägen att sköta ett lån.

Betalningsanmärkningar

Privatpersoner och enskilda näringsidkare: En betalningsanmärkning finns kvar i tre år och tas bort senast tre år efter den dag då anmärkningen uppkom. När det gäller skuldsanering syns detta i fem år och tas bort fem år efter den dag då den beviljades av Kronofogden eller tingsrätten.

Företag (juridiska personer): En betalningsanmärkning finns kvar i fem år. När det gäller ansökan om betalningsföreläggande syns detta i två år och tas bort två år efter utgången av det år då ansökan gjordes.

KreditBanken har inget samröre med dessa kreditgivare, vårt ändamål är att tipsa dig om möjligheterna till ett lån. Vi kan inte ta ansvar om de ändrat sin policy.

Sök lån trots betalningsanmärkning

  • Avida Finans | info@avida.se Tel: 08-564 20 100
  • BlueStep | info@bluestep.se Tel: 0770-330 107
  • Freedom finance info@freedomfinance.se Tel: 0431-47 47 00
  • Lendo kundservice@lendo.se | Tel: 0771-13 13 10
  • Marginalen Bank info@marginalen.se | Tel: 010-108 90 60

Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar. Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika håll och sedan använder vid kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från myndigheter, till exempel Kronofogden.