Skuldsanering

Det finns två typer av skuldsanering – skuldsanering och skuldsanering för företagare.

Du som är – eller har varit – involverad i ett företag kan ansöka om skuldsanering eller om skuldsanering för företagare. Du väljer själv vilken av de två som passar dig bäst. Du som är närstående till en företagare kan också söka skuldsanering för företagare.

Skuldsanering och skuldsanering för företagare går till på ungefär samma sätt, men det finns några skillnader.

Skuldsanering I Korta Drag

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden, antingen via vår digitala tjänst eller genom att fylla i en blankett.
KF utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
Om du uppfyller kraven fattar KF ett beslut om att inleda skuldsanering. Det är ett beslut på vägen till skuldsanering. I beslutet berättar KF också hur mycket du ska betala varje månad. För att komma igång med skuldsaneringen så snabbt som möjligt ska du börja betala till oss redan nu.
Ett beslut om att inleda skuldsanering innebär att du får en betalningsanmärkning.
Du får ett förslag om skuldsanering från oss drygt sex veckor efter beslutet om att inleda skuldsanering.
Vi skickar därefter ett förslag till dina borgenärer, det vill säga dem du är skyldig pengar. I förslaget ingår alla skulder du har vid tiden för inledandet. Dina borgenärer har möjlighet att svara på förslaget. Sedan får du ett slutligt beslut av oss där det framgår hur din skuldsanering ska gå till.
Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan. Om du lever på existensminimum kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något alls på dina skulder. Ett undantag är om du får skuldsanering för företagare, då måste du alltid betala något.
När skuldsaneringen är klar har du inte längre kvar skulderna som ingick i din skuldsanering.

Källa: Kronofogden