preskriptionsavbrott

Preskriptionsavbrott

Preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden förlängs.

Om preskriptionsavbrott sker börjar alltså en ny preskriptionstid att löpa, vilket innebär att borgenären förlänger den tid han har på sig att begära betalning.

Kronofogden

Kronofogden gör ingen bedömning om en skuld är preskriberad eller inte när en ansökan om verkställighet eller betalningsföreläggande kommer in.

Preskriptionsavbrott kan ske på flera olika sätt, t.ex. genom att:

  • Du betalar ränta eller amortering, lovar betala eller ber om en avbetalningsplan, dvs. du erkänner skulden.
  • Du får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från borgenären.
  • Borgenären gör fordringen gällande vid domstol eller ansöker om verkställighet hos Kronofogden.