betalningsanmärkning

Betalningsanmärkningar: Allt du behöver veta

En betalningsanmärkning kan få allvarliga konsekvenser för din ekonomi och kreditvärdighet. I denna artikel från Kreditbanken kommer vi att gå igenom vad en betalningsanmärkning innebär, hur den uppstår och hur den påverkar dig och din ekonomi. Vi kommer även att redogöra för Kronofogdens roll i processen och hur kreditupplysningsföretag samlar information om betalningsanmärkningar.

Betalningsanmärkningar kan ha en betydande inverkan på din ekonomi och kreditvärdighet. För att undvika betalningsanmärkningar är det viktigt att hålla kontroll över din ekonomi och betala dina skulder i tid. Om du har en betalningsanmärkning är det viktigt att arbeta på att förbättra din ekonomiska situation och betala av dina skulder så snart som möjligt. När anmärkningen har försvunnit från ditt kreditregister kommer det att bli lättare för dig att få tillgång till finansiella tjänster och produkter igen.

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en anteckning hos kreditupplysningsföretag som indikerar att en person eller ett företag inte har betalat sina skulder i tid. Detta kan inkludera utslag i mål om betalningsföreläggande hos Kronofogden, tredskodom från tingsrätten, missbruk av en kredit, konkurs, ett misslyckat utmätningsförsök, beslut om skuldsanering samt restförda skatter och avgifter.

Kronofogdens roll

Många tror att det är Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar, men detta är inte fallet. Betalningsanmärkning är ett samlingsnamn som kreditupplysningsföretagen använder för att beskriva de uppgifter de samlar in från olika källor, inklusive myndigheter som Kronofogden.

Kreditupplysningsföretag och betalningsanmärkningar

Kreditupplysningsföretag samlar dagligen in uppgifter om betalningsanmärkningar från Kronofogden och andra myndigheter. Det finns cirka 15 kreditupplysningsföretag i Sverige, och de använder dessa uppgifter för att bedöma kreditvärdigheten hos personer och företag som ansöker om lån, krediter eller andra finansiella tjänster (Källa: Datainspektionen).

Konsekvenser av betalningsanmärkningar

En betalningsanmärkning kan leda till en mer eller mindre total spärr för din ekonomi. Det kan bli svårt att få lån, hyra bostad, teckna abonnemang eller få andra krediter. Anmärkningen kan även påverka din anställningsbarhet inom vissa branscher där ekonomisk stabilitet är viktigt.

Hur länge varar en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning finns kvar i ditt kreditregister i tre år från den dag den registrerades, oavsett om skulden betalas av eller inte under denna tid.

Så undviker du betalningsanmärkningar

För att undvika betalningsanmärkningar bör du:

  • Betala dina räkningar och skulder i tid.
  • Ha en översikt över dina inkomster och utgifter.
  • Kontakta dina fordringsägare om du har problem att betala i tid och diskutera möjligheterna till en avbetalningsplan eller förändrade betalningsvillkor.
  • Sök professionell rådgivning om din ekonomi om du känner att du inte kan hantera den på egen hand.

Hur du blir av med en betalningsanmärkning

När skulden är betald och tre år har gått kommer betalningsanmärkningen att försvinna från ditt kreditregister. Under denna tid kan du arbeta på att förbättra din ekonomi genom att:

  • Betala av dina skulder och undvika nya anmärkningar.
  • Skapa en budget och följ den noggrant.
  • Spara pengar och bygga upp en buffert för oförutsedda utgifter.
  • Försöka öka din inkomst genom att söka högre betalande jobb, arbeta extra timmar eller starta en sidoverksamhet.

Källor:

Datainspektionen. Kreditupplysning och betalningsanmärkningar. Hämtad från https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/kreditupplysning/
UC. Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar? Hämtad från https://www.uc.se/privat/fragor-och-svar/betalningsanmarkning/hur-lange-finns-en-betalningsanmarkning-kvar/