Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning ger mer eller mindre en total spärr!

Betalningsanmärkningar

Anteckning hos kreditupplysningsföretag om att en person eller ett företag inte har betalat sina skulder i tid. Anteckningen kan gälla utslag i mål om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (även ansökan om betalningsföreläggande mot företag), tredskodom från tingsrätten, missbruk av en kredit, konkurs, ett misslyckat utmätningsförsök, beslut om skuldsanering samt restförda skatter och avgifter. Betalningsanmärkning förkortas oftast till BA.

Kronofogden

Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar.
Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika håll och sedan använder vid kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från myndigheter, till exempel Kronofogden.

Uppgifter från Kronofogden

Kreditupplysningsföretagen hämtar uppgifter från Kronofogden dagligen!
Det finns ett femtontal kreditupplysningsföretag i Sverige. Se Datainspektionens webbplats som också innehåller mer information om hur kreditupplysning och betalningsanmärkningar fungerar.