personlig-konkurs

Personlig Konkurs

Den som försatts i personlig konkurs förlorar rätten att fritt förfoga över sin egendom under konkursen.

Man får endast göra de utbetalningar som hushållet måste göra för sitt dagliga uppehälle.

Vid En Personlig Konkurs

Vid en personlig konkurs utser tingsrätten en förvaltare som tar reda på vilka tillgångar och skulder som finns. Tillgångarna ska sedan säljas, med undantag för sådant som ingår i familjens beneficium, det som anses nödvändigt i ett hushåll, och dessutom vissa arbetsredskap. Pengarna från försäljningen fördelas sedan mellan fordringsägarna.
Ansvar för skulder har du även efter en personlig konkurs
Efter en avslutad konkurs har en enskild person fortfarande ansvar för alla skulder som finns kvar. Därför är en konkurs ingen utväg för en privatperson när det gäller att bli av med sina skulder.
Den som har en enskild firma, eller är delägare i ett handelsbolag, har också personligt ansvar för skulderna efter en konkurs.
Det är bara aktiebolag och ekonomiska föreningar som kan bli av med sina skulder, eftersom bolaget eller föreningen upplöses om det inte finns några tillgångar kvar efter konkursen.